Kilometry dobra:54 035,77 zł czyli 1 228,09 metrów

Napisz do nas!

* treści konieczne do uzupełnienia

Nasze siedziby

Poradnia
Rodzinna:

ul. Macieja 10 (pok. 211 i 223)
40-852 Katowice Załęże
tel. 731 900 261

Świetlice Terapeutyczne, Klub
Młodzieżowy, Praca Uliczna:

ul. Gliwicka 148
40-857 Katowice Załęże
tel./fax 32 250 90 10

Anielski Klub Rozwoju
Dzieci i Młodzieży

ul. Stefana Batorego 6,
41-506 Chorzów
tel. 731 900 267

Siedziba
Stowarzyszenia:

ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice
tel./fax: 32 251 75 33
email: anioly@anioly24.pl

Zapisz się do naszego newslettera!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w celu dokonania wpłaty na rzecz Stowarzyszenia. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Stowarzyszenia. Zapoznałam/em się z polityką prywatności.

Top